Test znalosti pravidel

Test se skládá z deseti otázek. Sedm otázek typu Pravda/Nepravda a tři otázky typu A,B,C,D.
70%-100% = Úspěch
  0%-60%  = Neúspěch

Obtížnost:

1. Pokud nadhazovač nadhodí dřív, než se běžec vrátí na metu po chybném odpalu, míč je mrtvý.
 • Pravda
 • Nepravda
2. Odpal nesprávnou nebo upravenou pálkou je hra na výzvu.
 • Pravda
 • Nepravda
3. Kdykoli je běžci překáženo, musí se dotknout všech met ve správném pořadí.
 • Pravda
 • Nepravda
4. Běžec R3 na třetí metě. Pálkař B1 odpálí vysoký míč do zámezí. Polař F5 se snaží míč chytit ze vzduchu a přitom se střetne s vedoucím týmu v útoku, který stojí ve svém území u třetí mety. V důsledku střetu polař F5 míč nechytí. Rozhodčí vyhlásí pálkaře B1 aut.
 • Pravda
 • Nepravda
5. Pálkař B1 odpálí míč směrem na nadhazovače. Míč dopadne před nadhazovačem na zem (fair territory) a vlivem zpětné rotace zasáhne odhozenou pálku pálkaře B1 v poli (fair territory), od které se následně odrazí do zámezí (foul territory), kde jej sebere polař F2. Rozhodčí vyhlásí dobrý odpal.
 • Pravda
 • Nepravda
6. Tým domácích v průběhu utkání podá řádně protest. Poté co utkání skončí vítězstvím domácích. Rozhodčí rozhodne, že protest nemá opodstatnění, protože tým domácích zvítězil. Z tohoto důvodu skutečnost o podání protestu neuvede do Zprávy o utkání.
 • Pravda
 • Nepravda
7. Čáry, které ohraničují nadhazovací kruh, nejsou jeho součástí.
 • Pravda
 • Nepravda
8. Dobrý odpal (Fair ball) je takové odpálení míče, při kterém:
 • A) Míč dopadne na zem v poli, přeskočí přes 3. metu a zůstane ležet půl metru od čáry v zámezí.
 • B) Míč dopadne do pole mezi domácí a první metou a před tím, než přeskočí metu, se stočí do zámezí, kde je sebrán polařem.
 • C) Je odpálen přímý odpal přes 1. metu, který se poprvé dotkne země v zámezí.
 • D) Dotkne se nadhazovací mety a od ní se odrazí do zámezí mezi domácí a 1. Metou.
9. Jedno z následujících tvrzení nesplňuje podmínky správného nadhozu:
 • A) Stojná noha nadhazovače musí zůstat v kontaktu s nadhazovací metou nebo se od ní odtáhnout či odrazit nebo být ve vzduchu před dopadem švihové nohy na zem.
 • B) Nadhazovač může upustit, kutálet nebo nadhodit o zem, aby tím znemožnil pálkaři odpal.
 • C) Pohyb paže a ruky v zápěstí během a po vypuštění míče musí směřovat vpřed před tělo.
 • D) Během dokončení nadhozu musí být ruka níže než bok a zápěstí nesmí být dále od těla než loket.
10. Která ze situací není na posouzení dočasně mrtvého míče:
 • A) Nesprávný nadhoz.
 • B) Dojde k tečování přihraného míče výstrojí nebo výzbrojí, která není na svém místě. Neplatí při odpalu či nadhozu.
 • C) Dojde ke kontaktu míče s odloženou výzbrojí nebo výstrojí.
 • D) Bránění hlavního rozhodčího.