Test znalosti pravidel

Test se skládá z deseti otázek. Sedm otázek typu Pravda/Nepravda a tři otázky typu A,B,C,D.
70%-100% = Úspěch
  0%-60%  = Neúspěch

Obtížnost:

1. Za stavu nadhozů 3 špatné a 2 dobré se pálkař B1 pokusí odpálit nadhozený míč, přitom jej mine a míč zasáhne pálkaře B1 do ruky. Rozhodčí vyhlásí, chybný odpal (foul ball).
 • Pravda
 • Nepravda
2. Nucený aut lze zahrát pouze dotykem mety, na kterou je běžec nucen postupovat.
 • Pravda
 • Nepravda
3. Vyřazený (removed) hráč nemůže sedět na lavičce (v dugoutu).
 • Pravda
 • Nepravda
4. Hráčky téhož družstva mohou mít oblečeny jak dlouhé, tak krátké kalhoty, pokud jsou stejné barvy.
 • Pravda
 • Nepravda
5. Rozhodčí vyhlásí nesprávný nadhoz (illegal pitch), jestliže chytač F2 nebyl ve svém území v době kdy nadhazovač rozpojil ruce a zahájil nadhoz.
 • Pravda
 • Nepravda
6. Dobrý nadhoz (strike), který se dotkl země před tím, než ho chytač chytil do rukavice, se považuje za odražený míč.
 • Pravda
 • Nepravda
7. Družstvu není umožněno pokračovat ve hře s méně než 10 hráči.
 • Pravda
 • Nepravda
8. Rozhodčí zjistí během nadhozů na rozcvičení na jednom z prstů nadhazovací ruky nadhazovače bílou náplast, která kryje puchýř. Rozhodčí:
 • A) po kontrole povolí hrát dále s touto náplastí.
 • B) vyloučí nadhazovače z nadhazování.
 • C) nařídí odstranění náplasti a po té povolí nadhazovači dále nadhazovat.
 • D) povolí dále nadhazovat až po sejmutí náplasti a po přelepení puchýře náplastí tělové barvy.
9. Při hře s dvojitou první metou se nepoužije následující pravidlo:
 • A) Pokud se běžec vrátí na první metu a stojí na její vnější části, je nechráněný a je aut, jestliže vybíhá z vnější části mety při nadhozu.
 • B) Po přeběhnutí mety se běžící pálkař musí vrátit na vnitřní polovinu.
 • C) Polař musí vždy použít pouze vnitřní část dvojité mety.
 • D) Pokud správně odpálený míč zasáhne vnitřní polovinu mety, je vyhlášen dobrý odpal, pokud zasáhne vnější, je vyhlášen chybný odpal.
10. Za protestovatelnou situaci lze považovat:
 • A) Hráč nebo míč ve hře opustil nebo neopustil hřiště, anebo se dotkl předmětu či osoby mimo hřiště.
 • B) Běžec se při běhu dotkl nebo nedotkl mety.
 • C) Odpal je dobrý nebo chybný.
 • D) Rozhodnutí rozhodčích podle pravidla pro příslušnou situaci nevhodného.