Test znalosti pravidel

Test se skládá z deseti otázek. Sedm otázek typu Pravda/Nepravda a tři otázky typu A,B,C,D.
70%-100% = Úspěch
  0%-60%  = Neúspěch

Obtížnost:

1. Nadhazovač musí nadhodit do 20 vteřin od chvíle, kdy dostane míč.
 • Pravda
 • Nepravda
2. Pálkař B1 odpálí míč směrem na nadhazovače. Míč dopadne před nadhazovačem na zem (fair territory) a vlivem zpětné rotace zasáhne odhozenou pálku pálkaře B1 v poli (fair territory), od které se následně odrazí do zámezí (foul territory), kde jej sebere polař F2. Rozhodčí vyhlásí dobrý odpal.
 • Pravda
 • Nepravda
3. Družstvu není umožněno pokračovat ve hře s méně než 10 hráči.
 • Pravda
 • Nepravda
4. Pálkař B1 má stav na pálce 2 špatné a 1 dobrý. Následující nadhoz je vyhlášen jako špatný (ball), přesto si pálkař myslí, že se jednalo o třetí strike a odejde na lavičku družstva. Rozhodčí vyhlásí pálkaře B1 aut za to, že odešel na lavičku družstva.
 • Pravda
 • Nepravda
5. Nadhazovač se musí alespoň jednou nohou dotýkat nadhazovací mety v době, kdy přijímá signály od chytače.
 • Pravda
 • Nepravda
6. Běžec, který předběhne předcházejícího běžce, je vyhlášen aut a míč je mrtvý.
 • Pravda
 • Nepravda
7. Pálkař dostane čtyři špatné nadhozy a postupuje na první metu. Na půli cesty mu upadne pálkařská rukavička, takže se zastaví, otočí, udělá dva kroky směrem k domácí metě a zvedne rukavičku. Potom pokračuje na první metu. Rozhodčí ho nevyhlásí aut a nechá ho dosáhnout první mety.
 • Pravda
 • Nepravda
8. Běžec R1 je na první metě, žádný aut. Při pokusu R1 ukrást metu brání hlavní rozhodčí neúmyslně polaři F2 při přihrávce na druhou metu. Rozhodčí:
 • A) Vyhlásí dočasně mrtvý míč. Bude-li R1 zahrán aut, pak aut platí, jinak je R1 poslán zpět na první metu.
 • B) Nechá pokračovat ve hře a platí výsledek rozehry.
 • C) Vyhlásí dočasně mrtvý míč a jestliže byl R1 autován, pošle jej na první metu.
 • D) Vyhlásí okamžitě mrtvý míč a pošle R1 zpět na první metu.
9. Které z následujících tvrzení o nadhozu je nesprávné:
 • A) Během uvedení těla do klidu se držení míče v obou rukách vedle těla považuje za držení před tělem.
 • B) Postavení v úplném klidu před začátkem nadhozu musí být alespoň 2 a nejvýše 5 vteřin.
 • C) Oznámení nadhazovače, že pálkaři uděluje úmyslnou metu zdarma, se považuje za nadhoz.
 • D) Všichni nadhazovači mají 5 nadhozů na rozcvičení na začátku každé půlsměny.
10. Při hře s dvojitou první metou se nepoužije následující pravidlo:
 • A) Polař musí vždy použít pouze vnitřní část dvojité mety.
 • B) Pokud se běžec vrátí na první metu a stojí na její vnější části, je nechráněný a je aut, jestliže vybíhá z vnější části mety při nadhozu.
 • C) Po přeběhnutí mety se běžící pálkař musí vrátit na vnitřní polovinu.
 • D) Pokud správně odpálený míč zasáhne vnitřní polovinu mety, je vyhlášen dobrý odpal, pokud zasáhne vnější, je vyhlášen chybný odpal.