Test znalosti pravidel

Test se skládá z deseti otázek. Sedm otázek typu Pravda/Nepravda a tři otázky typu A,B,C,D.
70%-100% = Úspěch
  0%-60%  = Neúspěch

Obtížnost:

1. Strikezóna je prostor nad jakoukoli částí domácí mety mezi rovinou vrcholu kolen a rovinou podpaží pálkaře v jeho přirozeném pálkařském postavení.
 • Pravda
 • Nepravda
2. Všechny mety obsazeny, bez autů. Pálkaři je vyhlášen čtvrtý špatný nadhoz. Běžec R3, který postupuje ze třetí mety na domácí, si sundá helmu a to před tím než dosáhne mety domácí. Rozhodčí vyhlásí R3 aut.
 • Pravda
 • Nepravda
3. Běžec R1 je na první metě. Jestliže první metař překáží běžci R1 ve výhledu na nadhazovače při nadhozu, považuje se to za překážení.
 • Pravda
 • Nepravda
4. Žádný běžec nemůže být odvolán z mety proto, aby šel na pálku ve správném pořadí.
 • Pravda
 • Nepravda
5. Prázdné mety, pálkař B1 má stav nadhozů 2 špatné a 2 dobré. Následující nadhoz nadhazovač F1 nadhodí tak, že se míč odrazí od země před domácí metou a pálkař B1 tečuje pálkou míč přímo do rukavice polaře F2. Rozhodčí signalizuje tečovaný odpal (foul tip) a vyhlásí pálkaře aut.
 • Pravda
 • Nepravda
6. Pálky na rozcvičení nemusí mít bezpečně obalenou rukojeť.
 • Pravda
 • Nepravda
7. Návrat do hry (Re-entry) nastává, jestliže se hráč základní sestavy vrátí do hry poté, co byl správně či nesprávně vystřídán.
 • Pravda
 • Nepravda
8. Rozhodčí nevyhlásí pálkaře aut, pokud:
 • A) Odpálí s nesprávnou pálkou.
 • B) Vstoupí do pálkařského území s upravenou pálkou.
 • C) Rozcvičuje se v přípravném kruhu s upravenou pálkou.
 • D) Vstoupí do pálkařského území s nesprávnou pálkou.
9. Běžec R1 a běžící pálkař jsou oba mezi první a druhou metou, když pravý polař přihraje míč mimo hřiště. Běžící pálkař získá:
 • A) Třetí metu.
 • B) Domácí metu.
 • C) První metu.
 • D) Druhou metu.
10. Jedno z následujících tvrzení nesplňuje podmínky správného nadhozu:
 • A) Během dokončení nadhozu musí být ruka níže než bok a zápěstí nesmí být dále od těla než loket.
 • B) Nadhazovač může upustit, kutálet nebo nadhodit o zem, aby tím znemožnil pálkaři odpal.
 • C) Pohyb paže a ruky v zápěstí během a po vypuštění míče musí směřovat vpřed před tělo.
 • D) Stojná noha nadhazovače musí zůstat v kontaktu s nadhazovací metou nebo se od ní odtáhnout či odrazit nebo být ve vzduchu před dopadem švihové nohy na zem.