Test znalosti pravidel

Test se skládá z deseti otázek. Sedm otázek typu Pravda/Nepravda a tři otázky typu A,B,C,D.
70%-100% = Úspěch
  0%-60%  = Neúspěch

Obtížnost:

1. Chytači ve všech kategoriích musejí používat chrániče holení.
 • Pravda
 • Nepravda
2. Jestliže FLEX nahradí DP na jeho místě v pořadí pálkařů, nejedná se v jeho případě o střídání, ale změna musí být nahlášena rozhodčímu.
 • Pravda
 • Nepravda
3. Pálkařovy ruce se považují za součást těla, nikoliv pálky.
 • Pravda
 • Nepravda
4. Nadhazovač se musí oběma nohama dotýkat nadhazovací mety, když přijímá signály od chytače.
 • Pravda
 • Nepravda
5. Míč je ve hře, jestliže pálkař B1 po čtvrtém špatném nadhozu odejde na lavičku družstva místo toho, aby postupoval na první metu.
 • Pravda
 • Nepravda
6. Běžící pálkař po odpalu odhodí pálku tak, že zabrání polaři zahrát aut. Toto se považuje za bránění běžícího pálkaře a ten je za to vyhlášen aut.
 • Pravda
 • Nepravda
7. Pálkař B1 odpálí míč směrem na nadhazovače. Míč dopadne před nadhazovačem na zem (fair territory) a vlivem zpětné rotace zasáhne odhozenou pálku pálkaře B1 v poli (fair territory), od které se následně odrazí do zámezí (foul territory), kde jej sebere polař F2. Rozhodčí vyhlásí dobrý odpal.
 • Pravda
 • Nepravda
8. Chytač odnese míč na lavičku soupeře, aby tečoval hráče, který minul domácí metu. Běžci, který stojí na druhé metě, rozhodčí přidělí:
 • A) druhou metu
 • B) první metu
 • C) domácí metu
 • D) třetí metu
9. Pálkař má dva dobré a dva špatné nadhozy. Pálkař bude automaticky aut v situaci:
 • A) 1 aut, běžec na 1. metě, pálkař švihne a mine míč, chytač míč chytí.
 • B) 1 aut, běžec na 2. metě, chytač nechytí 3. dobrý nadhoz.
 • C) 2 auty, běžci na 1. a 2. metě, pálkař švihne a mine míč, chytač míč nechytí.
 • D) 2 auty, běžec na 1. metě, pálkař švihne a mine míč, chytač míč nechytí.
10. Jedno z následujících tvrzení nesplňuje podmínky správného nadhozu:
 • A) Během dokončení nadhozu musí být ruka níže než bok a zápěstí nesmí být dále od těla než loket.
 • B) Pohyb paže a ruky v zápěstí během a po vypuštění míče musí směřovat vpřed před tělo.
 • C) Nadhazovač může upustit, kutálet nebo nadhodit o zem, aby tím znemožnil pálkaři odpal.
 • D) Stojná noha nadhazovače musí zůstat v kontaktu s nadhazovací metou nebo se od ní odtáhnout či odrazit nebo být ve vzduchu před dopadem švihové nohy na zem.