Test znalosti pravidel

Test se skládá z deseti otázek. Sedm otázek typu Pravda/Nepravda a tři otázky typu A,B,C,D.
70%-100% = Úspěch
  0%-60%  = Neúspěch

Obtížnost:

1. Nadhazovač musí nadhodit do 20 vteřin od chvíle, kdy dostane míč.
 • Pravda
 • Nepravda
2. Hráčky téhož družstva mohou mít oblečeny jak dlouhé, tak krátké kalhoty, pokud jsou stejné barvy.
 • Pravda
 • Nepravda
3. Míč je ve hře, jestliže pálkař B1 po čtvrtém špatném nadhozu odejde na lavičku družstva místo toho, aby postupoval na první metu.
 • Pravda
 • Nepravda
4. Za stavu nadhozů 3 špatné a 2 dobré se pálkař B1 pokusí odpálit nadhozený míč, přitom jej mine a míč zasáhne pálkaře B1 do ruky. Rozhodčí vyhlásí, chybný odpal (foul ball).
 • Pravda
 • Nepravda
5. Jestliže se nesprávný hráč zapojí do hry jako běžec, a je to objeveno po nesprávném nadhozu, stane se neoprávněným a je vyloučen ze hry. Postup, který nesprávný hráč učinil, je platný.
 • Pravda
 • Nepravda
6. Pálkařovy ruce se považují za součást těla, nikoliv pálky.
 • Pravda
 • Nepravda
7. Přípustné je protestovat proti rozhodnutí, zda se běžec při běhu dotkl nebo nedotkl mety.
 • Pravda
 • Nepravda
8. Běžec R1 na druhé metě. Pálkař B2 odpálí dlouhý míč v letu, který vnější polař chytí, ale po chycení s ním přepadne přes ohraničení hřiště. R1 je přidělena:
 • A) Druhá meta
 • B) Domácí meta.
 • C) První meta.
 • D) Třetí meta.
9. Pálkař má dva dobré a dva špatné nadhozy. Pálkař bude automaticky aut v situaci:
 • A) 1 aut, běžec na 2. metě, chytač nechytí 3. dobrý nadhoz.
 • B) 2 auty, běžci na 1. a 2. metě, pálkař švihne a mine míč, chytač míč nechytí.
 • C) 1 aut, běžec na 1. metě, pálkař švihne a mine míč, chytač míč chytí.
 • D) 2 auty, běžec na 1. metě, pálkař švihne a mine míč, chytač míč nechytí.
10. V které situaci vyhlásí rozhodčí pálkaře aut:
 • A) Ve všech uvedených případech.
 • B) Pálkař odpálí krátký odpal do vzduchu na spojku a znechuceně viditelně hodí pálku proti plotu, přesto dosáhne první mety, neboť polař odpal nechytí.
 • C) Pálkař upustí pálku na zem a chytač o ní zakopne při pokusu zpracovat odpálený míč.
 • D) Pálkař po odpalu švihne pálkou zpět a zabrání tím chytači ve hře proti běžci snažícímu se skórovat.