Test znalosti pravidel

Test se skládá z deseti otázek. Sedm otázek typu Pravda/Nepravda a tři otázky typu A,B,C,D.
70%-100% = Úspěch
  0%-60%  = Neúspěch

Obtížnost:

1. Výsledek skrečovaného utkání je poměr 7:0 ve prospěch družstva, které porušilo ustanovení pravidel hry.
 • Pravda
 • Nepravda
2. Běžec R1 na první metě. Pálkař B1 odpálí míč po zemi na polaře F3, kterého míč zasáhne do nohy a po odrazu zasáhne i běžce R1, který usiluje o druhou metu. Rozhodčí vždy vyhlásí mrtvý míč a přidělí běžci R1 druhou metu a pálkaři B1 první metu.
 • Pravda
 • Nepravda
3. Chytači ve všech kategoriích musejí používat chrániče holení.
 • Pravda
 • Nepravda
4. Skok při nadhozu je povolen pouze v kategorii dospělých.
 • Pravda
 • Nepravda
5. Hráči smí mít při hře sádrové obvazy nebo dlahy jsou-li dostatečně kryty měkkým materiálem.
 • Pravda
 • Nepravda
6. Hráčky téhož družstva mohou mít oblečeny jak dlouhé, tak krátké kalhoty, pokud jsou stejné barvy.
 • Pravda
 • Nepravda
7. Rozhodčí prohlásí za dobrý nadhoz každý tečovaný odpal chycený chytačem (foul-tip).
 • Pravda
 • Nepravda
8. Rozhodčí nevyhlásí pálkaře aut, pokud:
 • A) Vstoupí do pálkařského území s nesprávnou pálkou.
 • B) Rozcvičuje se v přípravném kruhu s upravenou pálkou.
 • C) Vstoupí do pálkařského území s upravenou pálkou.
 • D) Odpálí s nesprávnou pálkou.
9. V které situaci vyhlásí rozhodčí pálkaře aut:
 • A) Ve všech uvedených případech.
 • B) Pálkař odpálí krátký odpal do vzduchu na spojku a znechuceně viditelně hodí pálku proti plotu, přesto dosáhne první mety, neboť polař odpal nechytí.
 • C) Pálkař po odpalu švihne pálkou zpět a zabrání tím chytači ve hře proti běžci snažícímu se skórovat.
 • D) Pálkař upustí pálku na zem a chytač o ní zakopne při pokusu zpracovat odpálený míč.
10. Jedno z následujících tvrzení nesplňuje podmínky správného nadhozu:
 • A) Pohyb paže a ruky v zápěstí během a po vypuštění míče musí směřovat vpřed před tělo.
 • B) Nadhazovač může upustit, kutálet nebo nadhodit o zem, aby tím znemožnil pálkaři odpal.
 • C) Stojná noha nadhazovače musí zůstat v kontaktu s nadhazovací metou nebo se od ní odtáhnout či odrazit nebo být ve vzduchu před dopadem švihové nohy na zem.
 • D) Během dokončení nadhozu musí být ruka níže než bok a zápěstí nesmí být dále od těla než loket.