Test znalosti pravidel

Test se skládá z deseti otázek. Sedm otázek typu Pravda/Nepravda a tři otázky typu A,B,C,D.
70%-100% = Úspěch
  0%-60%  = Neúspěch

Obtížnost:

1. Pokud vyloučený hráč nebo kterákoliv vyloučená osoba, která měla oprávnění sedět na lavičce družstva, neopustí hřiště do jedné minuty, rozhodčí skrečuje utkání ve prospěch družstva, které neporušilo pravidla.
 • Pravda
 • Nepravda
2. Pálkař B1 odpálí míč směrem na nadhazovače. Míč dopadne před nadhazovačem na zem a vlivem zpětné rotace zasáhne v poli (fair territory) odhozenou masku polaře F2, od které se následně odrazí do zámezí (foul territory), kde jej sebere polař F2. Rozhodčí vyhlásí dobrý odpal.
 • Pravda
 • Nepravda
3. Chytač musí zůstat uvnitř svého území pouze do doby, než nadhazovač při nadhozu vypustí míč z ruky.
 • Pravda
 • Nepravda
4. Družstvo v obraně nemůže uplatnit jakoukoliv hru na výzvu poté, co bylo pálkaři nadhozeno (správně či nesprávně).
 • Pravda
 • Nepravda
5. Běžec R1 na první metě. Pálkař B1 odpálí míč po zemi na polaře F3, kterého míč zasáhne do nohy a po odrazu zasáhne i běžce R1, který usiluje o druhou metu. Rozhodčí vždy vyhlásí mrtvý míč a přidělí běžci R1 druhou metu a pálkaři B1 první metu.
 • Pravda
 • Nepravda
6. Odpal, který zasáhne pouze oranžovou část dvojité první mety, se považuje za dobrý.
 • Pravda
 • Nepravda
7. Pálkař B1 odpálí míč směrem na polaře F1. Míč dopadne před polařem F1 na zem (fair territory) a vlivem zpětné rotace začne směřovat zpět do zámezí, kde zasáhne odhozenou pálku pálkaře B1, od které se následně odrazí zpět do pole (fair territory), kde jej sebere polař F2. Rozhodčí vyhlásí dobrý odpal.
 • Pravda
 • Nepravda
8. Dobrý odpal (Fair ball) je takové odpálení míče, při kterém:
 • A) Míč dopadne na zem v poli, přeskočí přes 3. metu a zůstane ležet půl metru od čáry v zámezí.
 • B) Dotkne se nadhazovací mety a od ní se odrazí do zámezí mezi domácí a 1. Metou.
 • C) Míč dopadne do pole mezi domácí a první metou a před tím, než přeskočí metu, se stočí do zámezí, kde je sebrán polařem.
 • D) Je odpálen přímý odpal přes 1. metu, který se poprvé dotkne země v zámezí.
9. Mezi druhy „Hry na výzvu“ nepatří:
 • A) Pokus o postup na druhou metu po přeběhnutí první mety.
 • B) Opuštění mety při chytání odpáleného míče ze vzduchu před prvním kontaktem s míčem.
 • C) Běžec se přestane dotýkat mety dříve, než nadhazovač vypustí míč z ruky při nadhozu.
 • D) Nastoupení neohlášeného hráče při použití pravidla se zastupujícím hráčem podle pravidla o krvi ve sportu.
10. Běžec R1 je na první metě, žádný aut. Pálkař odpálí po zemi na prvního metaře, který chytí míč, zašlápne první metu a potom se dotkne běžce R1, který stále stojí na první metě. Rozhodčí oznámí:
 • A) Pálkař je aut, R1 zůstává na první metě.
 • B) Pálkař i běžec jsou aut.
 • C) R1 je aut za bránění, pálkař jde znovu na pálku.
 • D) R1 je aut, pálkař získává první metu.