Test znalosti pravidel

Test se skládá z deseti otázek. Sedm otázek typu Pravda/Nepravda a tři otázky typu A,B,C,D.
70%-100% = Úspěch
  0%-60%  = Neúspěch

Obtížnost:

1. Úmyslná meta zdarma nastane, jestliže družstvo v obraně chce posunout pálkaře na první metu bez nutnosti nadhodit čtyři špatné nadhozy. Při úmyslné metě zdarma je míč mrtvý.
 • Pravda
 • Nepravda
2. Nadhazovací vzdálenost se měří od přední hrany nadhazovací mety po střed domácí mety.
 • Pravda
 • Nepravda
3. Pouze hlavní rozhodčí je oprávněn rozhodnout o způsobilosti hřiště ke hře.
 • Pravda
 • Nepravda
4. Pálkařovy ruce se považují za součást těla, nikoliv pálky.
 • Pravda
 • Nepravda
5. Nanesení prášku (rezin) na míč nebo do rukavice a poté vložení míče do rukavice je povoleno.
 • Pravda
 • Nepravda
6. Dobrý odpal je správné odpálení míče, po němž se míč dotkne jakékoli části první mety.
 • Pravda
 • Nepravda
7. Odpal nesprávnou nebo upravenou pálkou je hra na výzvu.
 • Pravda
 • Nepravda
8. Pálkař B1 odpálí skákavý dobrý odpal podél čáry do pravého pole. Poté, co B1 proběhne první metu, se míč odrazí od rukavice polaře F9 mimo hřiště. Rozhodčí přizná pálkaři B1:
 • A) První metu.
 • B) Třetí metu.
 • C) Druhou metu.
 • D) Domácí metu.
9. Běžec R1 a běžící pálkař jsou oba mezi první a druhou metou, když pravý polař přihraje míč mimo hřiště. Běžící pálkař získá:
 • A) Třetí metu.
 • B) Druhou metu.
 • C) Domácí metu.
 • D) První metu.
10. Při hře s dvojitou první metou se nepoužije následující pravidlo:
 • A) Pokud správně odpálený míč zasáhne vnitřní polovinu mety, je vyhlášen dobrý odpal, pokud zasáhne vnější, je vyhlášen chybný odpal.
 • B) Polař musí vždy použít pouze vnitřní část dvojité mety.
 • C) Po přeběhnutí mety se běžící pálkař musí vrátit na vnitřní polovinu.
 • D) Pokud se běžec vrátí na první metu a stojí na její vnější části, je nechráněný a je aut, jestliže vybíhá z vnější části mety při nadhozu.