Test znalosti pravidel

Test se skládá z deseti otázek. Sedm otázek typu Pravda/Nepravda a tři otázky typu A,B,C,D.
70%-100% = Úspěch
  0%-60%  = Neúspěch

Obtížnost:

1. Jestliže se nesprávný hráč zapojí do hry jako běžec, a je to objeveno po nesprávném nadhozu, stane se neoprávněným a je vyloučen ze hry. Postup, který nesprávný hráč učinil, je platný.
 • Pravda
 • Nepravda
2. Návrat do hry (Re-entry) nastává, jestliže se hráč základní sestavy vrátí do hry poté, co byl správně či nesprávně vystřídán.
 • Pravda
 • Nepravda
3. Odpal, který zasáhne pouze oranžovou část dvojité první mety, se považuje za dobrý.
 • Pravda
 • Nepravda
4. Za stavu nadhozů se 2 špatné a 2 dobré, pálkař B1 úmyslně zasáhne loktem nahozený míč směřující zřetelně mimo cíl (strike zone) aniž by se ho pokusil odpálit. Rozhodčí vyhlásí špatný nadhoz (ball) a mrtvý míč.
 • Pravda
 • Nepravda
5. Úmyslná meta zdarma nastane, jestliže družstvo v obraně chce posunout pálkaře na první metu bez nutnosti nadhodit čtyři špatné nadhozy. Při úmyslné metě zdarma je míč mrtvý.
 • Pravda
 • Nepravda
6. Pálkař aniž by se snažil správně nadhozený míč odpálit byl při pokusu se míči vyhnout zasažen míčem mimo strike zónu do prstů ruky, kterými držel pálku. Rozhodčí vyhlásil mrtvý míč a přidělil pálkaři první metu.
 • Pravda
 • Nepravda
7. Právo volby (Option play) má dle definice vedoucí družstva v útoku nebo v obraně, kdy je mu dána možnost si zvolit výsledek rozehry nebo důsledek dle pravidel.
 • Pravda
 • Nepravda
8. Dobrý odpal (Fair ball) je takové odpálení míče, při kterém:
 • A) Je odpálen přímý odpal přes 1. metu, který se poprvé dotkne země v zámezí.
 • B) Míč dopadne do pole mezi domácí a první metou a před tím, než přeskočí metu, se stočí do zámezí, kde je sebrán polařem.
 • C) Míč dopadne na zem v poli, přeskočí přes 3. metu a zůstane ležet půl metru od čáry v zámezí.
 • D) Dotkne se nadhazovací mety a od ní se odrazí do zámezí mezi domácí a 1. Metou.
9. Při hře s dvojitou první metou se nepoužije následující pravidlo:
 • A) Polař musí vždy použít pouze vnitřní část dvojité mety.
 • B) Pokud správně odpálený míč zasáhne vnitřní polovinu mety, je vyhlášen dobrý odpal, pokud zasáhne vnější, je vyhlášen chybný odpal.
 • C) Po přeběhnutí mety se běžící pálkař musí vrátit na vnitřní polovinu.
 • D) Pokud se běžec vrátí na první metu a stojí na její vnější části, je nechráněný a je aut, jestliže vybíhá z vnější části mety při nadhozu.
10. Chytač odnese míč na lavičku soupeře, aby tečoval hráče, který minul domácí metu. Běžci, který stojí na druhé metě, rozhodčí přidělí:
 • A) druhou metu
 • B) třetí metu
 • C) první metu
 • D) domácí metu