Test znalosti pravidel

Test se skládá z deseti otázek. Sedm otázek typu Pravda/Nepravda a tři otázky typu A,B,C,D.
70%-100% = Úspěch
  0%-60%  = Neúspěch

Obtížnost:

1. Rozhodčí prohlásí za dobrý nadhoz každý tečovaný odpal chycený chytačem (foul-tip).
 • Pravda
 • Nepravda
2. Chytač musí zůstat uvnitř svého území pouze do doby, než nadhazovač při nadhozu vypustí míč z ruky.
 • Pravda
 • Nepravda
3. Nadhazovač F1 je střídán náhradníkem S1. Náhradník S1 překročí časový limit 1 minuty pro rozcvičení. Rozhodčí vyhlásí jeden špatný (ball), za každý cvičný nadhoz nadhozený nad časový limit.
 • Pravda
 • Nepravda
4. Běžec R1 na první metě. Pálkař B1 odpálí míč po zemi na polaře F3, kterého míč zasáhne do nohy a po odrazu zasáhne i běžce R1, který usiluje o druhou metu. Rozhodčí vždy vyhlásí mrtvý míč a přidělí běžci R1 druhou metu a pálkaři B1 první metu.
 • Pravda
 • Nepravda
5. Právo volby (Option play) má dle definice vedoucí družstva v útoku nebo v obraně, kdy je mu dána možnost si zvolit výsledek rozehry nebo důsledek dle pravidel.
 • Pravda
 • Nepravda
6. Nucený aut lze zahrát pouze dotykem mety, na kterou je běžec nucen postupovat.
 • Pravda
 • Nepravda
7. Pálkař B1 odpálí míč směrem na nadhazovače. Míč dopadne před nadhazovačem na zem a vlivem zpětné rotace zasáhne v poli (fair territory) odhozenou masku polaře F2, od které se následně odrazí do zámezí (foul territory), kde jej sebere polař F2. Rozhodčí vyhlásí dobrý odpal.
 • Pravda
 • Nepravda
8. Ve které z následujících situací není uplatněno pravidlo o bránění pálkaře:
 • A) Pálkař brání chytači zpracovat nebo přihodit míč tím, že úmyslně vyšlápne ze svého území.
 • B) Pálkař brání během rozehry na domácí metě.
 • C) Pálkař zůstane ve svém území a úmyslně brání chytači ve hře.
 • D) Pálkař je ve svém území a neúmyslně je zasažen míčem hozeným chytačem.
9. Které z následujících tvrzení o nadhozu je nesprávné:
 • A) Oznámení nadhazovače, že pálkaři uděluje úmyslnou metu zdarma, se považuje za nadhoz.
 • B) Během uvedení těla do klidu se držení míče v obou rukách vedle těla považuje za držení před tělem.
 • C) Všichni nadhazovači mají 5 nadhozů na rozcvičení na začátku každé půlsměny.
 • D) Postavení v úplném klidu před začátkem nadhozu musí být alespoň 2 a nejvýše 5 vteřin.
10. Pro specifikaci definice „Nadhozů na rozcvičení“ neplatí následující tvrzení:
 • A) Nadhazovač, který se vrací nadhazovat ve stejné směně, ve které byl vystřídán, nemá žádné nadhozy na rozcvičení.
 • B) Během cvičných nadhozů není hra přerušena.
 • C) V průběhu zápasu může rozhodčí povolit 5 nadhozů na rozcvičení namísto 3, pokud to povětrnostní podmínky vyžadují.
 • D) V první směně (nebo střídající nadhazovač před jeho první směnou v utkání) smí mít nadhazovač na rozcvičení maximálně 5 nadhozů.