Test znalosti pravidel

Test se skládá z deseti otázek. Sedm otázek typu Pravda/Nepravda a tři otázky typu A,B,C,D.
70%-100% = Úspěch
  0%-60%  = Neúspěch

Obtížnost:

1. Jestliže FLEX nahradí DP na jeho místě v pořadí pálkařů, nejedná se v jeho případě o střídání, ale změna musí být nahlášena rozhodčímu.
 • Pravda
 • Nepravda
2. Nanesení prášku (rezin) na míč nebo do rukavice a poté vložení míče do rukavice je povoleno.
 • Pravda
 • Nepravda
3. Chytači ve všech kategoriích musejí používat chrániče holení.
 • Pravda
 • Nepravda
4. Odpal nesprávnou nebo upravenou pálkou je hra na výzvu.
 • Pravda
 • Nepravda
5. Běžec, který předběhne předcházejícího běžce, je vyhlášen aut a míč je mrtvý.
 • Pravda
 • Nepravda
6. Úmyslná meta zdarma nastane, jestliže družstvo v obraně chce posunout pálkaře na první metu bez nutnosti nadhodit čtyři špatné nadhozy. Při úmyslné metě zdarma je míč mrtvý.
 • Pravda
 • Nepravda
7. Běžec R1 na první metě. Pálkař B1 odpálí míč po zemi na polaře F3, kterého míč zasáhne do nohy a po odrazu zasáhne i běžce R1, který usiluje o druhou metu. Rozhodčí vždy vyhlásí mrtvý míč a přidělí běžci R1 druhou metu a pálkaři B1 první metu.
 • Pravda
 • Nepravda
8. Při kterém z následujících porušení pravidel nebude hráč vyloučen ze hry: 
 • A) Pálkař přejde z přípravného kruhu do pálkařského území a stále má k pálce připevněn nepovolený doplněk.
 • B) Pálkař si odmítne nasadit helmu poté, co je k tomu vyzván.
 • C) DP ze základní sestavy se po vystřídání vrací do hry na jiné místo v pořadí pálkařů (správně zahrána hra na výzvu).
 • D) Nesprávný náhradník je objeven poté, co chytil míč v letu (správně zahrána hra na výzvu).
9. Při hře s dvojitou první metou se nepoužije následující pravidlo:
 • A) Pokud správně odpálený míč zasáhne vnitřní polovinu mety, je vyhlášen dobrý odpal, pokud zasáhne vnější, je vyhlášen chybný odpal.
 • B) Polař musí vždy použít pouze vnitřní část dvojité mety.
 • C) Po přeběhnutí mety se běžící pálkař musí vrátit na vnitřní polovinu.
 • D) Pokud se běžec vrátí na první metu a stojí na její vnější části, je nechráněný a je aut, jestliže vybíhá z vnější části mety při nadhozu.
10. Rozhodčí nevyhlásí pálkaře aut, pokud:
 • A) Vstoupí do pálkařského území s nesprávnou pálkou.
 • B) Rozcvičuje se v přípravném kruhu s upravenou pálkou.
 • C) Vstoupí do pálkařského území s upravenou pálkou.
 • D) Odpálí s nesprávnou pálkou.