Test znalosti pravidel

Test se skládá z deseti otázek. Sedm otázek typu Pravda/Nepravda a tři otázky typu A,B,C,D.
70%-100% = Úspěch
  0%-60%  = Neúspěch

Obtížnost:

1. Nadhazovač musí nadhodit do 20 vteřin od chvíle, kdy dostane míč.
 • Pravda
 • Nepravda
2. Nucený aut lze zahrát pouze dotykem mety, na kterou je běžec nucen postupovat.
 • Pravda
 • Nepravda
3. Družstvo v obraně nemůže uplatnit jakoukoliv hru na výzvu poté, co bylo pálkaři nadhozeno (správně či nesprávně).
 • Pravda
 • Nepravda
4. Pálkař dostane čtyři špatné nadhozy a postupuje na první metu. Na půli cesty mu upadne pálkařská rukavička, takže se zastaví, otočí, udělá dva kroky směrem k domácí metě a zvedne rukavičku. Potom pokračuje na první metu. Rozhodčí ho nevyhlásí aut a nechá ho dosáhnout první mety.
 • Pravda
 • Nepravda
5. Poradou v obraně se rozumí porada, pokud hrající kouč hovoří s kterýmkoliv hráčem v obraně.
 • Pravda
 • Nepravda
6. Úmyslná meta zdarma nastane, jestliže družstvo v obraně chce posunout pálkaře na první metu bez nutnosti nadhodit čtyři špatné nadhozy. Při úmyslné metě zdarma je míč mrtvý.
 • Pravda
 • Nepravda
7. Žádný běžec nemůže být odvolán z mety proto, aby šel na pálku ve správném pořadí.
 • Pravda
 • Nepravda
8. Pálkař B1 odpálí skákavý dobrý odpal podél čáry do pravého pole. Poté, co B1 proběhne první metu, se míč odrazí od rukavice polaře F9 mimo hřiště. Rozhodčí přizná pálkaři B1:
 • A) Domácí metu.
 • B) První metu.
 • C) Třetí metu.
 • D) Druhou metu.
9. Rozhodčí zjistí během nadhozů na rozcvičení na jednom z prstů nadhazovací ruky nadhazovače bílou náplast, která kryje puchýř. Rozhodčí:
 • A) povolí dále nadhazovat až po sejmutí náplasti a po přelepení puchýře náplastí tělové barvy.
 • B) nařídí odstranění náplasti a po té povolí nadhazovači dále nadhazovat.
 • C) po kontrole povolí hrát dále s touto náplastí.
 • D) vyloučí nadhazovače z nadhazování.
10. Pálkař odpálí jednometový odpal, na který běžec R1 z druhé mety skóruje, nešlápne však na třetí metu. Co je správná hra na výzvu při mrtvém míči:
 • A) První metař, který nedrží míč, upozorní rozhodčího, že R1 nešlápl na třetí metu.
 • B) Všechny tyto situace.
 • C) Nadhazovač drží míč a upozorní rozhodčího, že R1 nešlápl na třetí metu.
 • D) Nadhazovač přihraje míč na třetí metu polaři F5, který upozorní rozhodčího, že R1 nešlápl na třetí metu.