Test znalosti pravidel

Test se skládá z deseti otázek. Sedm otázek typu Pravda/Nepravda a tři otázky typu A,B,C,D.
70%-100% = Úspěch
  0%-60%  = Neúspěch

Obtížnost:

1. Nanesení prášku (rezin) na míč nebo do rukavice a poté vložení míče do rukavice je povoleno.
 • Pravda
 • Nepravda
2. Pálkař B1 odpálí míč směrem na polaře F1. Míč dopadne před polařem F1 na zem (fair territory) a vlivem zpětné rotace začne směřovat zpět do zámezí, kde zasáhne odhozenou pálku pálkaře B1, od které se následně odrazí zpět do pole (fair territory), kde jej sebere polař F2. Rozhodčí vyhlásí dobrý odpal.
 • Pravda
 • Nepravda
3. Hlavní rozhodčí posoudil, že se pálkař pokusil o švih. Pálkař jej poté žádá, aby se o švihu poradil s metovým rozhodčím. Rozhodčí žádost zamítne.
 • Pravda
 • Nepravda
4. Pálkař B1 má stav na pálce 2 špatné a 1 dobrý. Následující nadhoz je vyhlášen jako špatný (ball), přesto si pálkař myslí, že se jednalo o třetí strike a odejde na lavičku družstva. Rozhodčí vyhlásí pálkaře B1 aut za to, že odešel na lavičku družstva.
 • Pravda
 • Nepravda
5. Pálkař dostane čtyři špatné nadhozy a postupuje na první metu. Na půli cesty mu upadne pálkařská rukavička, takže se zastaví, otočí, udělá dva kroky směrem k domácí metě a zvedne rukavičku. Potom pokračuje na první metu. Rozhodčí ho nevyhlásí aut a nechá ho dosáhnout první mety.
 • Pravda
 • Nepravda
6. Domácí tým prohrává 3:4 o jeden bod po pěti odehraných směnách. V průběhu dohrávky šesté směny tým domácích dvakrát skóruje. Nyní za stavu 5:4 pro tým domácích rozhodčí ukončí utkání pro trvalý déšť, s tím že platí stav utkání po páté směně 3:4.
 • Pravda
 • Nepravda
7. Pouze hlavní rozhodčí je oprávněn rozhodnout o způsobilosti hřiště ke hře.
 • Pravda
 • Nepravda
8. Které z následujících tvrzení o nadhozu je nesprávné:
 • A) Postavení v úplném klidu před začátkem nadhozu musí být alespoň 2 a nejvýše 5 vteřin.
 • B) Všichni nadhazovači mají 5 nadhozů na rozcvičení na začátku každé půlsměny.
 • C) Během uvedení těla do klidu se držení míče v obou rukách vedle těla považuje za držení před tělem.
 • D) Oznámení nadhazovače, že pálkaři uděluje úmyslnou metu zdarma, se považuje za nadhoz.
9. Běžec R1 a běžící pálkař jsou oba mezi první a druhou metou, když pravý polař přihraje míč mimo hřiště. Běžící pálkař získá:
 • A) Domácí metu.
 • B) První metu.
 • C) Druhou metu.
 • D) Třetí metu.
10. Pálkař má dva dobré a dva špatné nadhozy. Pálkař bude automaticky aut v situaci:
 • A) 1 aut, běžec na 1. metě, pálkař švihne a mine míč, chytač míč chytí.
 • B) 2 auty, běžec na 1. metě, pálkař švihne a mine míč, chytač míč nechytí.
 • C) 1 aut, běžec na 2. metě, chytač nechytí 3. dobrý nadhoz.
 • D) 2 auty, běžci na 1. a 2. metě, pálkař švihne a mine míč, chytač míč nechytí.