Test znalosti pravidel

Test se skládá z deseti otázek. Sedm otázek typu Pravda/Nepravda a tři otázky typu A,B,C,D.
70%-100% = Úspěch
  0%-60%  = Neúspěch

Obtížnost:

1. Běžec, který předběhne předcházejícího běžce, je vyhlášen aut a míč je mrtvý.
 • Pravda
 • Nepravda
2. Nadhazovací vzdálenost se měří od přední hrany nadhazovací mety po střed domácí mety.
 • Pravda
 • Nepravda
3. Míč je mrtvý, jestliže běžec běží po metách v obráceném směru, aby mátl soupeře.
 • Pravda
 • Nepravda
4. Pokud vyloučený hráč nebo kterákoliv vyloučená osoba, která měla oprávnění sedět na lavičce družstva, neopustí hřiště do jedné minuty, rozhodčí skrečuje utkání ve prospěch družstva, které neporušilo pravidla.
 • Pravda
 • Nepravda
5. Odpal, který zasáhne pouze oranžovou část dvojité první mety, se považuje za dobrý.
 • Pravda
 • Nepravda
6. Hráči smí mít při hře sádrové obvazy nebo dlahy jsou-li dostatečně kryty měkkým materiálem.
 • Pravda
 • Nepravda
7. Běžec R1 je na první metě. Jestliže první metař překáží běžci R1 ve výhledu na nadhazovače při nadhozu, považuje se to za překážení.
 • Pravda
 • Nepravda
8. Ve které z následujících situací není uplatněno pravidlo o bránění pálkaře:
 • A) Pálkař je ve svém území a neúmyslně je zasažen míčem hozeným chytačem.
 • B) Pálkař brání během rozehry na domácí metě.
 • C) Pálkař brání chytači zpracovat nebo přihodit míč tím, že úmyslně vyšlápne ze svého území.
 • D) Pálkař zůstane ve svém území a úmyslně brání chytači ve hře.
9. Rozhodčí nevyhlásí pálkaře aut, pokud:
 • A) Vstoupí do pálkařského území s nesprávnou pálkou.
 • B) Odpálí s nesprávnou pálkou.
 • C) Rozcvičuje se v přípravném kruhu s upravenou pálkou.
 • D) Vstoupí do pálkařského území s upravenou pálkou.
10. Pálkař odpálí jednometový odpal, na který běžec R1 z druhé mety skóruje, nešlápne však na třetí metu. Co je správná hra na výzvu při mrtvém míči:
 • A) Všechny tyto situace.
 • B) Nadhazovač přihraje míč na třetí metu polaři F5, který upozorní rozhodčího, že R1 nešlápl na třetí metu.
 • C) Nadhazovač drží míč a upozorní rozhodčího, že R1 nešlápl na třetí metu.
 • D) První metař, který nedrží míč, upozorní rozhodčího, že R1 nešlápl na třetí metu.