Test znalosti pravidel

Test se skládá z deseti otázek. Sedm otázek typu Pravda/Nepravda a tři otázky typu A,B,C,D.
70%-100% = Úspěch
  0%-60%  = Neúspěch

Obtížnost:

1. Dobrý nadhoz (strike), který se dotkl země před tím, než ho chytač chytil do rukavice, se považuje za odražený míč.
 • Pravda
 • Nepravda
2. Za stavu nadhozů 3 špatné a 2 dobré se pálkař B1 pokusí odpálit nadhozený míč, přitom jej mine a míč zasáhne pálkaře B1 do ruky. Rozhodčí vyhlásí, chybný odpal (foul ball).
 • Pravda
 • Nepravda
3. Žádný běžec nemůže být odvolán z mety proto, aby šel na pálku ve správném pořadí.
 • Pravda
 • Nepravda
4. Nanesení prášku (rezin) na míč nebo do rukavice a poté vložení míče do rukavice je povoleno.
 • Pravda
 • Nepravda
5. Nadhazovač F1 je střídán náhradníkem S1. Náhradník S1 překročí časový limit 1 minuty pro rozcvičení. Rozhodčí vyhlásí jeden špatný (ball), za každý cvičný nadhoz nadhozený nad časový limit.
 • Pravda
 • Nepravda
6. Běžec R1 je na první metě. Jestliže první metař překáží běžci R1 ve výhledu na nadhazovače při nadhozu, považuje se to za překážení.
 • Pravda
 • Nepravda
7. Běžec se musí vrátit na metu, kterou držel v době nadhozu, jestliže je běžící pálkař vyhlášen aut v důsledku bránění.
 • Pravda
 • Nepravda
8. Pálkař má dva dobré a dva špatné nadhozy. Pálkař bude automaticky aut v situaci:
 • A) 1 aut, běžec na 1. metě, pálkař švihne a mine míč, chytač míč chytí.
 • B) 2 auty, běžec na 1. metě, pálkař švihne a mine míč, chytač míč nechytí.
 • C) 2 auty, běžci na 1. a 2. metě, pálkař švihne a mine míč, chytač míč nechytí.
 • D) 1 aut, běžec na 2. metě, chytač nechytí 3. dobrý nadhoz.
9. Při hře s dvojitou první metou se nepoužije následující pravidlo:
 • A) Pokud správně odpálený míč zasáhne vnitřní polovinu mety, je vyhlášen dobrý odpal, pokud zasáhne vnější, je vyhlášen chybný odpal.
 • B) Polař musí vždy použít pouze vnitřní část dvojité mety.
 • C) Pokud se běžec vrátí na první metu a stojí na její vnější části, je nechráněný a je aut, jestliže vybíhá z vnější části mety při nadhozu.
 • D) Po přeběhnutí mety se běžící pálkař musí vrátit na vnitřní polovinu.
10. Jedno z následujících tvrzení nesplňuje podmínky správného nadhozu:
 • A) Během dokončení nadhozu musí být ruka níže než bok a zápěstí nesmí být dále od těla než loket.
 • B) Nadhazovač může upustit, kutálet nebo nadhodit o zem, aby tím znemožnil pálkaři odpal.
 • C) Stojná noha nadhazovače musí zůstat v kontaktu s nadhazovací metou nebo se od ní odtáhnout či odrazit nebo být ve vzduchu před dopadem švihové nohy na zem.
 • D) Pohyb paže a ruky v zápěstí během a po vypuštění míče musí směřovat vpřed před tělo.