Test znalosti pravidel

Test se skládá z deseti otázek. Sedm otázek typu Pravda/Nepravda a tři otázky typu A,B,C,D.
70%-100% = Úspěch
  0%-60%  = Neúspěch

Obtížnost:

1. Hlavní rozhodčí má právo posuzovat a rozhodovat o tom, zda se jedná o předčasné výběhy z met.
 • Pravda
 • Nepravda
2. Za stavu nadhozů se 2 špatné a 2 dobré, pálkař B1 úmyslně zasáhne loktem nahozený míč směřující zřetelně mimo cíl (strike zone) aniž by se ho pokusil odpálit. Rozhodčí vyhlásí špatný nadhoz (ball) a mrtvý míč.
 • Pravda
 • Nepravda
3. Míč je mrtvý, jestliže běžec běží po metách v obráceném směru, aby mátl soupeře.
 • Pravda
 • Nepravda
4. Pálkař B1 má stav na pálce 2 špatné a 1 dobrý. Následující nadhoz je vyhlášen jako špatný (ball), přesto si pálkař myslí, že se jednalo o třetí strike a odejde na lavičku družstva. Rozhodčí vyhlásí pálkaře B1 aut za to, že odešel na lavičku družstva.
 • Pravda
 • Nepravda
5. Pálkař aniž by se snažil správně nadhozený míč odpálit byl při pokusu se míči vyhnout zasažen míčem mimo strike zónu do prstů ruky, kterými držel pálku. Rozhodčí vyhlásil mrtvý míč a přidělil pálkaři první metu.
 • Pravda
 • Nepravda
6. Rozhodčí vyhlásí nesprávný nadhoz (illegal pitch), jestliže chytač F2 nebyl ve svém území v době kdy nadhazovač rozpojil ruce a zahájil nadhoz.
 • Pravda
 • Nepravda
7. Pálkař má stav nadhozů 2 špatné a 2 dobré. Následující správný nadhoz pálkař narazí (bunt) tak, že se naražený míč odrazí od pálky a zasáhne pálkaře stojícího ve svém území. Rozhodčí vyhlásí mrtvý míč a pálkař jde znovu pálit, protože byl zasažen míčem ve svém území.
 • Pravda
 • Nepravda
8. Pálkař B1 odpálí skákavý dobrý odpal podél čáry do pravého pole. Poté, co B1 proběhne první metu, se míč odrazí od rukavice polaře F9 mimo hřiště. Rozhodčí přizná pálkaři B1:
 • A) První metu.
 • B) Třetí metu.
 • C) Druhou metu.
 • D) Domácí metu.
9. Ve které z následujících situací není uplatněno pravidlo o bránění pálkaře:
 • A) Pálkař brání chytači zpracovat nebo přihodit míč tím, že úmyslně vyšlápne ze svého území.
 • B) Pálkař je ve svém území a neúmyslně je zasažen míčem hozeným chytačem.
 • C) Pálkař brání během rozehry na domácí metě.
 • D) Pálkař zůstane ve svém území a úmyslně brání chytači ve hře.
10. V které situaci vyhlásí rozhodčí pálkaře aut:
 • A) Pálkař upustí pálku na zem a chytač o ní zakopne při pokusu zpracovat odpálený míč.
 • B) Ve všech uvedených případech.
 • C) Pálkař po odpalu švihne pálkou zpět a zabrání tím chytači ve hře proti běžci snažícímu se skórovat.
 • D) Pálkař odpálí krátký odpal do vzduchu na spojku a znechuceně viditelně hodí pálku proti plotu, přesto dosáhne první mety, neboť polař odpal nechytí.