Test znalosti pravidel

Test se skládá z deseti otázek. Sedm otázek typu Pravda/Nepravda a tři otázky typu A,B,C,D.
70%-100% = Úspěch
  0%-60%  = Neúspěch

Obtížnost:

1. Přípustné je protestovat proti rozhodnutí, zda se běžec při běhu dotkl nebo nedotkl mety.
 • Pravda
 • Nepravda
2. Nadhazovač se musí oběma nohama dotýkat nadhazovací mety, když přijímá signály od chytače.
 • Pravda
 • Nepravda
3. Pro řízení hry družstva v útoku je povolen jen jeden kouč.
 • Pravda
 • Nepravda
4. Pálkař B1 odpálí míč směrem na nadhazovače. Míč dopadne před nadhazovačem na zem (fair territory) a vlivem zpětné rotace zasáhne odhozenou pálku pálkaře B1 v poli (fair territory), od které se následně odrazí do zámezí (foul territory), kde jej sebere polař F2. Rozhodčí vyhlásí dobrý odpal.
 • Pravda
 • Nepravda
5. Před začátkem utkání přijdou vedoucí týmů hostů a domácích za hlavním rozhodčím a oznámí mu, že se dohodli o odložení utkání o 30 min kvůli nezpůsobilosti hřiště. Hlavní rozhodčí uzná hřiště způsobilým hry a nařídí zahájit utkání v původně stanovený čas.
 • Pravda
 • Nepravda
6. Návrat do hry (Re-entry) nastává, jestliže se hráč základní sestavy vrátí do hry poté, co byl správně či nesprávně vystřídán.
 • Pravda
 • Nepravda
7. Před nadhozem musí nadhazovač uvést tělo do naprostého klidu po dobu nejméně 2 a nejvýše 10 sekund.
 • Pravda
 • Nepravda
8. Hlavní a metový rozhodčí nemají stejné právo rozhodovat o tom, zda :
 • A) Vyhlásí vnitřní chycený.
 • B) Běžec vyběhl z mety předčasně.
 • C) Hráč nebo vedoucí družstva má být vyloučen pro porušení pravidel.
 • D) O způsobilosti hřiště pro zahájení hry.
9. Běžec R1 je na první metě, žádný aut. Při pokusu R1 ukrást metu brání hlavní rozhodčí neúmyslně polaři F2 při přihrávce na druhou metu. Rozhodčí:
 • A) Nechá pokračovat ve hře a platí výsledek rozehry.
 • B) Vyhlásí dočasně mrtvý míč. Bude-li R1 zahrán aut, pak aut platí, jinak je R1 poslán zpět na první metu.
 • C) Vyhlásí dočasně mrtvý míč a jestliže byl R1 autován, pošle jej na první metu.
 • D) Vyhlásí okamžitě mrtvý míč a pošle R1 zpět na první metu.
10. Pálkař odpálí jednometový odpal, na který běžec R1 z druhé mety skóruje, nešlápne však na třetí metu. Co je správná hra na výzvu při mrtvém míči:
 • A) Nadhazovač přihraje míč na třetí metu polaři F5, který upozorní rozhodčího, že R1 nešlápl na třetí metu.
 • B) Všechny tyto situace.
 • C) Nadhazovač drží míč a upozorní rozhodčího, že R1 nešlápl na třetí metu.
 • D) První metař, který nedrží míč, upozorní rozhodčího, že R1 nešlápl na třetí metu.