[ < < Zpět na aktuality ]

Právní výklad aktuálně platných opatření.

Vytvořil:Admin Administrátor (admin)
Dne:17.05.2021 16:21:03

Dále sdílím výkladové stanovisko advokáta ČUS k aktuálním opatřením.

Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je možné buď na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání (o povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury), nebo dle obecných podmínek stanovených čl. I odst. 15 MO služby.

Amatérští organizovaní sportovci mohou sportovat na venkovních sportovištích v maximálním počtu 30 osob (příprava) a na vnitřních sportovištích v maximálním počtu 10 osob rozdělených do dvojic, a to za splnění podmínek testování osob účastnících se sportovní činnosti.