[ < < Zpět na aktuality ]

Valná hromada SK Pegas

Vytvořil:Admin Administrátor (admin)
Dne:03.12.2020 11:11:29

Vážení členové, do páteční Valné hromady, konané elektronicky byly ve stanovené lhůtě přijaty 2 podněty do diskuze a 1 podnět pro revizní komisi. Všechny tři podněty byly opatřeny komentářem, podnět pro revizní komisi navíc komentářem zástupce revizní komise a zveřejněny mezi ostatní materiály k projednání. Odkaz na dokumenty a virtuální místnost máte v e-mailu s ostatními dokumenty. V případě, že by se nepodařilo doručit, vyžádejte si přístup od kohokoliv z vedení klubu. Budu se těšit na setkání ve virtuální místnosti, jistě pochopíte, že prostředí není ideální pro řešení složitých věcí a vysvětlování již napsaného v dokumentech, proto prosím věnujte i čas přípravě a prostudování přiložených materiálů. Děkuji.