[ < < Zpět na aktuality ]

Valná hromada SK Pegas

Vytvořil:Admin Administrátor (admin)
Dne:30.11.2020 12:34:06

Vážení členové klubu, přátelé,

v předchozí komunikaci jsem Vám posílal informace ohledně konání Valné hromady klubu, kterou jsme byli nuceni během roku postupně odkládat a k poslednímu schválenému termínu 4. prosince tohoto roku jsme uváděli informaci, že technické podmínky, jakými průběh jednání zajistíme, vám sdělím v týdnu konání schůze. Zde jsou.
 
Schůze proběhne elektronicky prostřednictvím systému pro konference ZOOM. Spojení bude prostřednictvím odkazu uvedeného v klubové části a zaslaného e-mailem, k řádnému zajištění vaší účasti bude potřebné nainstalovat si do svého zařízení (PC, tablet, mobilní telefon) aplikaci Zoom meeting. Technickou podporu a dotazy vám zodpoví Petr Mindžak, který bude rovněž řídit průběh jednání.
Program jednání a potřebné dokumenty jsou nahrány prostřednictvím odkazu uvedeného v klubové části a zaslaného e-mailem.
Pro zajištění hladkého průběhu jednání posílejte vaše připomínky a návrhy do diskuse předem e-mailem na adresu pegas.sedlcany@seznam.cz. Všechny doručené emaily písemně vypořádáme před zahájením videokonference. Jednání proběhne od 19. hod. 
 
Hlasovací právo mají všichni členové klubu starší 16 let, kteří mají řádně zaplacené členské příspěvky (prosím proveďte si kontrolu, zda máte uhrazené veškeré své závazky vůči klubu za tento rok, z pochopitelných důvodů nemohu v tomto hromadném e-mailu jmenovat, koho se to týká).
 
Tréninky mládeže mám v úmyslu zahájit od 11. prosince tohoto roku, a to v tělocvičně KDS kombinovaně s hřištěm venku pod umělým osvětlením (rozdělení na skupiny do 10 osob). Tréninky dospělých už v letošním roce nebudou organizované, lze využít prostory hřiště na základě individuálních domluv (mohu dojít otevřít, rozsvítit, zúčastnit se). Vánoční večírek si zatím netroufám s ohledem na nastavená omezení organizovat.