[ < < Zpět na aktuality ]

aktuality ze sportovního prostředí

Vytvořil:Admin Administrátor (admin)
Dne:12.10.2020 10:44:43

Vážení sportovní přátelé, zde jsou informace o aktualitách ze sportovního prostředí.

Nová usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření (výkladové stanovisko advokáta):
1. Je stanoven úplný zákaz výkonu sportovní činnosti na vnitřních sportovištích, bez ohledu na charakter sportovní činnosti.
2. Výkon sportovní činnosti na venkovních sportovištích je limitován počtem 20 osob a zákazu využití vnitřního zázemí (šatny, sprchy apod.), přičemž musí být zachován odstup minimálně 2 metry od jiných osob.
3. Venkovní sportoviště lze rozdělit pomocí fyzických překážek na dílčí sportoviště tak, aby takto vzniklými dílčími sportovišti vznikly koridory o minimální šířce 2 metry, a byl zamezen kontakt takto sportujících skupin (max. 20 osob v každé skupině), a to jak při příchodu a odchodu (vlastní vstup na sportoviště), tak při výkonu sportovní činnosti.