[ < < Zpět na aktuality ]

Valná hromada SK Pegas

Vytvořil:Admin Administrátor (admin)
Dne:03.10.2020 09:47:27

Letošní schůze nejvyššího orgánu Spolku byla původně svolána na 14. března tohoto roku. Kvůli vládním omezením byl změněn termín konání na 24. října tohoto roku a takto i vyhlášen v klubové termínovce. Z důvodu aktuálních nových omezení měníme čas a místo konání schůze. 

VR a prezident SK tímto svolává valnou hromadu klubu v novém termínu 24. října od 16:00 hod. a změněném místě konání, na hřišti SK Pegas Sedlčany. Schůze se mohou účastnit všichni členové klubu. Hlasovací právo mají členové spolku starší 16 let, kteří mají zaplacené členské příspěvky.

Předmětem jednání bude zejména projednání zpráv týkajících se hospodaření a majetku spolku a další body v rámci činnosti SK Pegas.

Aktuální zájemci z řad rodinných příslušníků a přátel zejména nezletilých hráčů se mohou stát nehrajícími členy a získat tím hlasovací právo vyplněním přihlášky a uhrazením příspěvku nehrajícího člena 100Kč přímo na místě.