[ < < Zpět na aktuality ]

školní T-BALL a slow-pitch 2019

Vytvořil:Admin Administrátor (admin)
Dne:11.09.2019 20:03:34

Turnaje se odehrají na softballovém hřišti v Luční ulici, souřadnice WGS-84: 49°39'16.56"N, 14°25'47.31"E. Termíny turnajů: 24. září T-ball micro (žáci 1.-3. tříd), 25. září T-ball mini (žáci 4.-5. tříd), 26. září T-ball maxi (žáci 6.-7. tříd. prima+sekunda gymnázia), 27. září slow-pitch (do 15 let). Přihlásit se může libovolné družstvo, které splní podmínku dospělého doprovodu a počtu dívek v kategorii. Každá škola může v dané kategorii postavit i více družstev. Není podmínkou účastnit se ve všech kategoriích, škola může sestavit i pouze 1 družstvo pro jedinou kategorii.

Zahájení turnaje (registrace družstev) v 8:00, první zápasy dne začnou v 8:15, ukončení turnaje a vyhlášení výsledků do 12:30 (dle počtu přihlášených družstev). T-ball se hraje na čas, družstva se střídají po 4 minutách hrubého času na pálce a v poli (3 směny) bez ohledu na počet autů (hrací doba 1 zápasu je přibližně 30 minut). Ve slow-pitchi je střídání družstev ve směně po 3 autech. T-ball se hraje podle pravidel uveřejněných na: http://www.pegas.sedlcany.cz/tball a slow-pitch podle pravidel na http://www.pegas.sedlcany.cz/slowpitch

Účastní se smíšená družstva chlapci a dívky v dané věkové kategorii T-ball MICRO (1.-3. třída), T-ball MINI (4.-5. třída), T-ball MAXI (6.-7. třída, prima - sekunda), slow-pitch (do 15 let včetně).
Každé družstvo musí mít s sebou zodpovědný doprovod (zletilá osoba), který vyplňuje a podepisuje soupisku týmu se jmény hráčů, daty narození a názvem školy http://www.pegas.sedlcany.cz/files/documents/T-ball-soupiska.pdf. Na soupisce může být i více hráčů, v poli však smí hrát zároveň pouze 10 hráčů, na pálce se střídají všichni (v poli bude vždy minimálně 5 holek, na pálce se musí střídat kluk, holka).
Hráči jednoho týmu musí mít alespoň částečně jednotné sportovní oblečení (min. dresové tričko), sportovní obuv.

Jak bude probíhat turnaj:
8:00     příchod družstev (převlečení hráčů), předání soupisek rozhodčím, vysvětlení územních pravidel (první dva týmy se mohou rozcvičovat na hřišti)
8:15 - 1. zápas, do 12:30 - vyhlášení výsledků (turnaj v každé kategorii bude vyhlášen samostatně na závěr hracího dne).
Délka jednotlivých zápasů je cca 30 minut + čas na vystřídání a rozcvičení hráčů (časy se mohou mírně upravit v závislosti na plynulosti hry, pro slow-pitch je předpoklad delších zápasů dle počtu družstev).
V průběhu zápasů mohou nehrající družstva využít tréninkové plochy pro házení a pálení, připravíme stativy a měkké míče včetně pomoci proškoleného lektora.

Výsledky a fotografie z akce včetně krátké reportáže budou zveřejněny na webu www.pegas.sedlcany.cz do 3 dnů od termínu konání turnaje.

Bližší informace a dotazy zodpoví Tomáš Langer, pegas.sedlcany@seznam.cz, tel.: 724 926 336.

Turnaje budou opakovány pro následující pololetí (školní rok) v termínech: 19. května T-ball micro (žáci 1.-3. tříd), 20. května T-ball mini (žáci 4.-5. tříd), 21. května T-ball maxi (žáci 6.-7. tříd. prima+sekunda gymnázia). 22. května slow-pitch (do 15 let včetně).