Stěhování šaten

vytvoření podkladu pro šatny a převoz